Celadon Teapot

Celadon Teapot

Celadon Teapot
Celadon Teapot

Teapot only.

Stoneware salt soda fired. Celadon glaze.

Price: $56.00